AKCJA KOMÓRKOMANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

Jak co roku ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W ŁUKOWIE, dzięki wsparciu Lubelskiego Kuratora Oświaty, w imieniu Fundacji DKMS w Warszawie, organizuje wyjątkową akcję informacyjno - edukacyjną #KOMÓRKOMANIA. Akcja połączona będzie z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Apel kierujemy do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego szkoły, a także wszystkich chętnych dorosłych ludzi. Intencją akcji jest budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka.
Biorąc udział w #KOMÓRKOMANII mamy przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jest to również wspaniała przygoda dla całej szkoły, która pomaga zapoznać się z inicjatywą wolontariatu oraz kształtuje pożądane prospołeczne postawy.
Poprzez pozytywny wydźwięk organizowanego wydarzenia uczniowie biorą udział w toczących się procesach decyzyjnych i działaniach związanych z inicjacją oraz przeprowadzeniem Dnia Dawcy Szpiku.

DZIEŃ DAWCY SZPIKU odbędzie się
11 października 2018 roku, w godzinach 9.00-15.00.
w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie

Mamy nadzieję, że nasza akcja przyczyni się do obalenia mitów na temat leczenia nowotworów krwi i pozwoli podarować szanse na nowe życie dla osób chorych oraz otworzy uczniów na podobne inicjatywy w przyszłości.
Rejestracja jako potencjalny Dawca przeznaczona jest dla uczniów pełnoletnich, ale nie pozostanie bez pozytywnego wpływu również na młodszych.

Akcję przygotują i przeprowadzą wolontariusze Szkolnego Koła PCK

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronach:
https://www.dkms.pl/pl/media/9086
https://www.dkms.pl/pl/media/9006

Komentowanie wstrzymane