bezpłatne spektakle edukacyjno-profilaktyczne w ŁOK

W środę 25 kwietnia 2018 roku w Łukowskim Ośrodku Kultury przy wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie odbyły się bezpłatne spektakle edukacyjno-profilaktyczne: „Cybernetyczne sny" dla klas IV–VII Szkół Podstawowych oraz „Wyjście awaryjne" dla klas gimnazjalnych. Spektakle te w wykonaniu Impresariatu Artystycznego „TEART” z Wieliczki zrealizowano w ramach programu „PROFILAKTYKA TAŃSZA NIŻ LECZENIE”.

Spektakle obejrzało ponad 600 uczniów łukowskich szkół.
Spektakl teatralny „Cybernetyczne sny" obejrzeli uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie.
Spektakl teatralny „Wyjście awaryjne” obejrzeli uczniowie klas gimnazjalnych: Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie.

„Cybernetyczne sny" - produkcja: A. Wąchała.
Tematyka – Internet, jako zagrożenie.
Internet – wspaniałe osiągnięcie współczesności. Tam znajdziemy mnóstwo atrakcji: ciekawe wiadomości, wspaniałe gry, filmy, muzyka itp.
Niestety, oprócz tych dobrodziejstw „grasują” przy okazji fałszywi przyjaciele, którzy zastawiają różne pułapki.
Wykonawcy w kilku odsłonach próbowali ostrzec dzieci przed ciemną stroną tzw. sieci:
1. Uzależnienie od wirtualnej rzeczywistości np. gry komputerowe;
2. Znajomości zawierane w sieci;
3. Zapobieganie zjawiskom patologii w sieci (m.in. trollowanie) – obowiązujący kodeks – netykieta;
4. Spotkania w rzeczywistości – jak się zachować i gdzie się spotykać;
5. Przemoc w sieci, nadużywanie wizerunku, obrażanie, wyśmiewanie.
Oczywiście Internet to nie samo zło. Spektakl zwrócił uwagę na edukacyjną i rozrywkową rolę Internetu w naszym codziennym życiu.
Wszystko to było w formie zabawy teatralnej - etiudy, w której aktorzy wcielili się w różne postacie, formy interaktywne, konkursy z nagrodami.
Oprawa plastyczna w postaci ciekawej scenografii oraz muzyka stanowiły dopełnienie świetnej gry aktorskiej.

„Wyjście awaryjne" - produkcja: B. Wąchała.
Tematyka – przemoc w domu - powód alkohol - konflikt pokoleń - nietolerancja - przemoc na stadionach - przemoc w szkole - tragedia wojny.
„Wyjście awaryjne" – to słowno-muzyczny spektakl teatralny poświęcony problemowi przemocy. Przemoc i agresja jest w naszym świecie obecna na co dzień. Tli się małym płomieniem w tzw. „zaciszu domowym”, dojrzewa w szkole i na ulicy, podtrzymuje ten płomień atmosfera towarzysząca „zawodom kiboli”. Wszystko to może w konsekwencji doprowadzić do tragicznej pożogi - wojny miedzy narodami.
W siedmiu odsłonach aktorzy ukazali:
- przemoc w domu – powód alkohol - konflikt pokoleń - nietolerancja - przemoc na stadionach;
- przemoc w szkole - tragedia wojny.
W trakcie przewijały się fragmenty znanych utworów (muzyka z filmu „Rocky”, cytaty z filmu „Szeregowiec Ryan”, teksty Edwarda Stachury). Całość dopełniła bardzo bogata scenografia.
Spektakl miał na celu nie tylko ukazanie patologii, ale też uwrażliwić młodzież na drugiego człowieka, nauczyć jak nie poddawać się i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.

 

Komentowanie wstrzymane