“Dzień Konia w Sienkiewiczówce”

Akcja charytatywna połączona ze sprzedażą cegiełek na zakup pamiątek po Henryku Sienkiewiczu w tym 25 rękopisów "Listów z Afryki" do zbiorów muzeum.

Komentowanie wstrzymane