hm. Tomasz Sych nowym komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP

Harcmistrz Tomasz Sych został nowym komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP. Wyboru dokonano podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Lubelskiej ZHP w dniu 12 maja 2017 r.

Chorągiew Lubelska ZHP jest jednostką terenową Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego. Posiada osobowość prawną. Na terenie województwa działa ponad 100 drużyn harcerskich które skupiają blisko dwa tysiące młodych ludzi z którymi społecznie pracuje ponad 250 instruktorów.

Podczas zjazdu, który odbył się w Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wybrano także nowy skład zarządu organizacji na szczeblu województwa. Nowymi zastępcami komendanta chorągwi zostali hm. Edward Nakonieczny i hm. Ilona Bachanek, na funkcję skarbnika wybrano pwd. Pawła Kowalczyka. W skład komendy weszły także pwd. Małgorzata Góral i pwd. Agnieszka Hojda.

Nowy komendant chorągwi do ZHP wstąpił 21 lat temu, instruktorem harcerskim jest od 14 lat. Do tej pory pełnił w organizacji różne funkcje od drużynowego, przez członka władz i zespołów na poziomie hufca, chorągwi oraz centralnym do funkcji komendanta Hufca Łuków którą objął dwa lata temu.

W swoim wystąpieniu podkreślał, że duży nacisk chce położyć na podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej i szkolenie nowych instruktorów. Ważne jest także aby organizacja pozyskiwała nowych sojuszników. Zamierza aktywnie pozyskiwać środki na działalność wychowawczą prowadzoną przez ZHP.

Nowy komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. Tomasz Sych jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 11 00 30 lub pod adresem e-mail: komendant@lubelska.zhp.pl.

Komentowanie wstrzymane