Jan Janusz Jastrzębski – “W hołdzie Prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi”

W hołdzie Prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi

"Bóg, Honor, Ojczyzna, Naród i Rodzina
- to Twoje przesłanie.
Mówiłeś tak pięknie o św. Pawle Janie
i Jego przyjacielu Ronaldzie Reaganie.
Przepięknie przybliżyłeś światu Warszawskie Powstanie.
Świat się dowiedział, że wola przetrwania jest w Lechistanie,
że patriotyzm i obrona cywilizacji tu na pierwszym planie.
Polska Cię przyjęła jako przyjaciela i wolności brata,
który chce dobra dla niej i dla całego świata.
Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko to idole Twoi,
na nich przyjaźń polsko-amerykańska od lat setek stoi.
W 2017 roku Tadeusz Kościuszko w Polsce ma rok święty.
200 lat temu został na ordynanse do Jahwe przyjęty.
Cywilizacji Zachodu bronią Amerykanie i Polacy,
Panie Prezydencie, połączyłeś te nacje, kochają Cie moi Rodacy,
12 milionów w USA i 38 milionów w krainie nad Wisłą.
Twój przekaz patriotyczno-historyczny nie jedną łezkę wycisnął.
Potraktowałeś Pana Prezydenta Rzeczpospolitej jak sobie równego,
1017 lat temu cesarz Otton III traktował jak brata Bolesława Chrobrego.
Pokazałeś Europie, Rosji i światu całemu,
że Polska wolna i silna droga sercu Twemu.
Swym przemówieniem na Placu Krasińskich, Panie Prezydencie,
zamknąłeś usta wrogom Polski - jestem przekonany święcie.
Dlatego proszę Boga, Jezusa Chrystusa i Maryję Bogurodzicę,
aby chronili Twój Majestat i Twoją stolicę."

Jan Janusz Jastrzębski

Komentowanie wstrzymane