KP PSP Ryki – „Strażak uczy ratować”

12 czerwca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Rykach odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować". Adresatem tej kampanii, organizowanej przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz komendami miejskimi i powiatowymi PSP naszego województwa, są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego. Jej głównym celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Warsztaty przeprowadzone w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach były jednymi z pierwszych takich zajęć w powiecie ryckim. Uczestniczyło w nich 11 nauczycieli ze szkół w Dęblinie, Pawłowicach, Białkach Dolnych i Oszczywilku. Zajęcia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia na fantomach prowadził funkcjonariusz KP PSP w Rykach st. str. Sebastian Polak, który pełni w komendzie również funkcję nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego PSP. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali maseczki do prowadzenia resuscytacji, plakaty propagujące tą kampanię oraz materiały szkoleniowe zawierające podstawowe informacje o zabezpieczeniu miejsca wypadku, ewakuacji osób zagrożonych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udrażnianiu dróg oddechowych, postępowaniu z urazami oraz nagłym zachorowaniu.
Na zakończenie szkolenia st. bryg. Krzysztof Miłosz - Komendant Powiatowy PSP w Rykach wręczył nauczycielom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, które mamy nadzieję przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkołach i w życiu codziennym. W tym roku przewidziane są jeszcze jedne warsztaty szkoleniowe, które będą prowadzone w listopadzie.

Komentowanie wstrzymane