ŁOK zaprasza do składania ofert na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie.

Przedmiotem zamówienia jest propozycja na zorganizowanie imprezy w Amfiteatrze Miejskim w okresie między 4 maja 2018 a 26 sierpnia 2018 w ramach użyczenia amfiteatru. Z otrzymanych ofert komisja wybierze 10 wydarzeń do realizacji.

Oceny ofert dokona komisja w składzie: Grzegorz Skwarek, Olimpia Kucharska, Tomasz Kanadys oraz Iwona Krystecka.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: lok@lok.lukow.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Łukowski Ośrodek Kultury, 21-400 Łuków, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20, do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie”.

O wyborze wydarzeń/imprez do realizacji Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: http://www.lok.lukow.pl/ w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji oraz umowa użyczenia Amfiteatru Miejskiego na stronie http://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/288,wazne-lukowski-osrodek kultury-zaprasza-do-skladan

Komentowanie wstrzymane