Miasto dostało dofinansowanie na rewitalizację Zalewu Zimna Woda

Ponad 10 milionów złotych dofinansowania na rewitalizację Zalewu Zimna Woda uzyskało miasto Łuków. Łączna wartość projektu to 16.262.592.08 złotych. Umowa pomiędzy urzędem miasta a urzędem marszałkowskim została podpisana 4 stycznia.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w ramach „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania diagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Podpisy pod umową złożyli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski i Skarbnik Miasta Barbara Leszczyńska.

Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie:
1. przebudowę zdegradowanego budynku świetlico-stołówki ze zmianą przeznaczenia na cele społeczne - lokalne centrum animacji społecznej wraz z wyposażeniem;
2. przebudowę zdegradowanego budynku magazynowego (hangaru) z odtworzeniem jego funkcji pierwotnej jako wypożyczalni wodnego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem;
3. budowę doziemnej instalacji sanitarnej do budynku świetlico-stołówki oraz do budynku magazynowego;
4. przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych – utwardzenie przy budynku świetlico-stołówki;
5. budowę wyciągu nart wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
6. montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - system obserwacji kamerami;
7. budowę pomostów dla wędkarzy;
8. budowę deszczochronów i przebieralni;
9. dostawę i montaż wiat przystankowych;
10. budowę terenowych obiektów rekreacyjno-sportowych (boiska, miejsca do gry w szachy, pole do gry w bule, place zabaw, siłownie zewnętrzne);
11. budowę wiaty z infrastrukturą do grillowania;
12. budowę ścieżki rowerowej od ulicy Turystycznej do Zalewu;
13. drenaż odwadniający ścieżkę pieszo-rowerową;
14. budowę instalacji kanalizacji deszczowej;
15. budowę instalacji elektroenergetycznej – zasilanie oświetlenia ścieżki rowerowej;
16. budowę oświetlenia ścieżki rowerowej;
17. zasilanie elektroenergetyczne wyciągu nart wodnych i przebudowę stacji transformatorowej;
18. zasilanie elektroenergetyczne oświetlenia pomostów i grobli;
19. osprzęt elektroinstalacyjny – słupy oświetleniowe i oprawy na pomostach i grobli zbiornika;
20. linie kablowe zasilające budynki sanitarne;
21. budowę i przebudowę instalacji elektrycznej modernizowanego terenu;
22. budowę oświetlenia (słupy i oprawy);
23. budowę instalacji elektrycznych – teletechnicznych (nagłośnienie i monitoring);
24. montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (nagłośnienie i monitoring);
25. budowę wewnętrznych dróg dojazdowych;
26. przebudowę istniejącego skrzyżowania ulicy Tury

Komentowanie wstrzymane