Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie już otwarte!

Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dot. rozpoczęcia z dniem 4 maja 2020 r. II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, organizator Muzeum- Minister Obrony Narodowej wydał decyzję o otwarciu naszej instytucji dla widzów. Opracowano nowe zasady zwiedzania, tak by zapewnić bezpieczeństwo widzom. Muzeum otrzymało wymaganą pozytywną opinię z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.

Nadal obowiązuje stan epidemii, a zatem podczas wizyty w Muzeum należy zastosować się do procedur związanych z profilaktyką zakażeń wirusem SARS CoV-2.

Muzeum działać będzie w oparciu o obowiązujące w kraju wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz „Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19” przedstawione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W budynku wystawienniczym będzie mogło przebywać jednocześnie do 40 osób, przy jednoczesnym utrzymaniu dystansu.
Zwiedzających będzie obowiązywać jeden kierunek zwiedzania, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu od innych zwiedzających (minimum 2 m).
Podczas zwiedzania obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, zarówno w salach wystawowych, hangarze, jak i na ekspozycji plenerowej.
Bezpośrednio przed zwiedzaniem należy zdezynfekować ręce. Zachęcamy także do noszenia rękawiczek.
Bezpieczny dystans obowiązuje także w kasie biletowej i w sklepie muzealnym– przy kasie może przebywać tylko jedna osoba.
Zwiedzanie grupowe jest zabronione do odwołania.
Muzeum rekomenduje korzystanie z kart płatniczych
Zasady zwiedzania, jakie obowiązywały do tej pory, nadal obowiązują: nie dotykamy eksponatów, gablot i elementów wystawy.

Zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie już od– 5 maja 2020 r,.

wtorek-piątek 9.00-17.00

sobota-niedziela 10.00-18.00

Informacje o godzinach otwarcia: https://muzeumsp.pl/zaplanuj-wizyte/godziny-otwarcia/

Cennik biletów: https://muzeumsp.pl/zaplanuj-wizyte/cennik-biletow/

Komentowanie wstrzymane