Nowa Rada Sportu wybrana

Podczas 1. posiedzenia Rady Sportu Burmistrz Piotr Płudowski powołał nowy skład Rady Sportu, organu wspierającego władze w zakresie sportu i kultury fizycznej. Wybrano również przewodniczącego i jego zastępcę. 

 
Członkami rady zostali:

 
- Mariusz Kiełczewski - nauczyciel wf w SP2, instruktor siatkówki, trener i sędzia podnoszenia ciężarów;

- Jolanta Suchodolska - nauczyciel wf SP1, trener piłki ręcznej i lekkoatletyki;

- Zenon Pawlikowski - trener kickboxingu i boksu, kierownik sekcji KSW Łuków;

- Marcin Zabłocki - nauczyciel wf I LO, instruktor pływania MKS Delfinek Łuków;

- Ryszard Wałachowski - trener zapasów, wiceprezes Lubelskiego Związku Zapaśniczego;

- Stanisław Chudzik - nauczyciel wf SP1, trener piłki nożnej;

- Waldemar Siurek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łuków;

- Iwona Zakrzewska - wicedyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji;

- Arkadiusz Pogonowski - radny Rady Miasta Łuków, członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 
Podczas zebrania wybrano również przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Szefem zespołu doradczego został Zenon Pawlikowski a jego zastępcą Arkadiusz Pogonowski. Ustalono również zadania na najbliższy okres oraz termin kolejnego, już roboczego, posiedzenia.

 
Rada Sportu to zespół opiniodawczy i doradczy burmistrza Łukowa. Do jej zadań należą przede wszystkim: inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej i sportu, opiniowanie zasad współpracy z organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych na terenie miasta.

Komentowanie wstrzymane