Obowiązek nauki zdalnej od 25 marca do 10 kwietnia

Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MEN, od 25 marca wszystkie szkoły rozpoczynają realizację podstawy programowej na odległość. Według rozporządzenia potrwa ono do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Nauczanie będzie odbywało się zgodnie z planem lekcji, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć w szkole. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami w wybrany przez siebie sposób. Rodzice otrzymają od nauczycieli poszczególnych przedmiotów informacje dotyczące sposobu monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz form i terminów konsultacji nauczyciela z Państwem i uczniami.

Komentowanie wstrzymane