Odwiedzili bialską komendę

Uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim odwiedzili wczoraj bialską komendę. Liczna grupa licealistów spotkała się z mundurowymi, by dowiedzieć się więcej o zawodzie
policjanta, jego codziennej służbie czy wyposażeniu. Nie zabrakło informacji o zasadach doboru, etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz niezbędnym dokumentach. Dodatkowo uczniowie spotkali się z technikiem kryminalistyki, który przybliżył im tajniki swojej służby.

Wczoraj Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej  odwiedziła 90 osobowa grupa licealistów wraz z opiekunami. Uczniowie mieli okazję z bliska przyjrzeć sie pracy  bialskich policjantów. Omówiona została pokrótce specyfika poszczególnych wydziałów jak też wyposażenie do służby. Uczestnicy spotkania mogli przymierzyć niektóre elementy wyposażenia w tym sprzęt PZ, czyli
wyposażenie Pododdziałów Zwartych Policji. Funkcjonariusze opowiadali również o swej odpowiedzialnej codziennej służbie. Jednym z elementów wczorajszego spotkania była prelekcja technika kryminalistyki, który omówił miejsce techniki kryminalistycznej w strukturach policji oraz zaprezentował metody ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Nie zabrakło informacji dotyczących zasad doboru do służby. Policjanci omówili poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską. Uczniowie obejrzeli także film dotyczący szczegółowego przebiegu testu. Podczas wczorajszego spotkania licealiści mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o służbie. Dowiedzieli się jakim wymaganiom należy sprostać aby w przyszłości zasilić szeregi Policji.

Komentowanie wstrzymane