Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Piotra Płudowskiego 3 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego przedstawione zostały informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia koronawirusem. W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Mariusz Furlepa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie Elżbieta Poddębniak, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie nadkom. Dariusz Zdanikowski oraz pracownicy urzędu i jednostek podległych.

W trakcie spotkania kierująca łukowskim sanepidem poinformowała, że łukowska placówka jest przygotowana na ewentualne przypadki chorobowe. W zapobieganiu zakażeniu bardzo ważne jest częste mycie rąk oraz przestrzeganie zasad ochrony podczas kaszlu i kichania. Osoby zainteresowane mogą na stronie www.gis.gov.pl zapoznać się z komunikatami i ostrzeżeniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zasad postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni wróciły z terenów północnych Włoch.

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia lub występują takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy pozostać w domu i telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łukowie pod numerem 25 798 21 96 w godzinach pracy stacji od 7:30 do 15:00 lub całodobowo 609 630 042.

Dyrektor SP ZOZ w Łukowie poinformował o działaniach podjętych w kierowanej przez siebie placówce, gdzie w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w szpitalu wprowadzono ograniczenie odwiedzin. Zapewnił również, że szpital Św. Tadeusza jest przygotowany na ewentualne pojawienie się wirusa na terenie powiatu. Natomiast podczas rejestracji pacjentom będą zadawane pytania dotyczące stanu zdrowia a w szczególności uwzględniające wskazane powyżej objawy.

Do chwili obecnej w Polsce stwierdzono jeden przypadek zakażenia koronawirusem w Zielonej Górze.

Komentowanie wstrzymane