POSZUKIWANY- Stefaniuk Artur

STEFANIUK ARTUR
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej  na podstawie Listu Gończego sygn. akt II K 575/12 z dnia 27/04/2017r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń poszukuje:

Stefaniuk Artur
s. Krzysztof, Beata zd. Zdanowicz
ur. 26.07.1988r.
zam. Biała Podlaska, ul. Brzeska 85/1

Rysopis i znaki szczególne:
Wzrost 171-175 cm, sylwetka szczupła, wysmukła, wystające kości policzkowe, włosy jasne, proste, krótkie, twarz trójkątna, cera śniada, czoło średnie, oczy wąsko rozstawione, normalnie osadzone, nos średni, uzębienie pełne.
KLATKA PIERSIOWA: tatuaż(e)/kompozycja rysunkowa – opis znaku: Głowy kobiet
PIERŚ: strona ciała lewa: tatuaż(e)/ napis– opis znaku: Kocham Cie Mamo; okolice pępka – opis znaku: litery TDK
ŁOPATKI: strona lewa: tatuaż – smok
REKA: strona ciała prawa: blizna/ blizny po ranie ciętej
PRZEDRASMIONA/PRZEDRAMIĘ: strona ciała lewa: tatuaż/kropka, opis znaku: „WL” tatuaż(e) – kompozycja rysunkowa, opis znaku: kwiaty i motywy roślinne, tatuaż(e) – drzewo, wyraz cyfra - „Los Ami”

Wymieniony poszukiwany jest do odbycia:
Bezwzględnej kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku za czyn z art. 158§1 kk

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego proszone są o kontakt z Komendą  Miejską Policji
w  Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23a , 21 – 500 Biała Podlaska , tel. 0 83  344-81-96   lub  nr alarmowy  997  najbliższej  jednostki  policji

Nadmieniam, że organ zarządzający poszukiwania wyraził zgodę na umieszczenie informacji o prowadzonych poszukiwaniach oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanego na stronach internetowych oraz w dostępnych środkach masowego przekazu.

Komentowanie wstrzymane