PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA W URZĘDACH, PLACÓWKACH HANDLOWYCH

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. O czym należy pamiętać szczególnie? Od kilku dni mieszkańcy Łukowa i okolicznych miejscowości nie respektują nakazu zakrywania twarzy i ust w sklepach, urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie styka się ze sobą wiele osób. W dalszym ciągu obowiązek ten wynika z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zniesiony niedawno obowiązek zakrywania  ust i nosa na świeżym powietrzu wiele osób potraktowało jako przyzwolenie na całkowitą rezygnację z maseczek. To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do zwiększonej liczby zachorowań na Covid-19. PRZYPOMINAMY. Obowiązek noszenia maseczek nie został jeszcze całkowicie zniesiony. W dalszym ciągu wszyscy musimy zakrywać usta i nos w środkach publicznego transportu zbiorowego, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), a także w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Dostrzegamy, że mieszkańcy naszego powiatu, szczególnie w placówkach handlowych gdzie gromadzi sie wiele osób, nagminnie lekceważą obowiązujące przepisy, narażając siebie i innych na możlwiość zachorowania na Covid-19. Kary za naruszenie zakazów wynikających z Rozporządzenia mogą  być dotkliwe. Osoby które między innymi nie będą korzystały w wymaganych przypadkach z maseczek zakrywających usta i nos mogą być ukarane mandatem, a w drastycznych przypadkach ich sprawy będą kierowane do sądu.

Komentowanie wstrzymane