Recytatorzy ŁOK na warsztatach recytatorskich w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie był organizatorem warsztatów recytatorskich: „SŁOWA – EMOCJE – INTERPRETACJA W PRACY Z RECYTATOREM”
Spotkanie odbyło się 7 marca 2017 roku, a poprowadził je Patryk Pawelec, który wspólnie z recytatorami w asyście instruktorów, poszukiwał najlepszych rozwiązań w pracy nad tekstem. Ten interaktywny sposób prowadzenia warsztatu wiódł do wspólnych praktycznych wniosków, dających się zastosować w pracy z żywym słowem. Prowadzący właściwie tylko porządkował odkrycia i doświadczenia uczestników. Recytatorów z Łukowskiego Ośrodka Kultury reprezentowali na warsztatach: Julia Semczuk, Magdalena Ogrodnik i Bartłomiej Niewęgłowski. Mieli oni niecodzienną okazję do pracy na aktualnie szlifowanych tekstach. Instruktorzy mieli zaś możliwość być aktywnymi obserwatorami procesu twórczego. To pozwala na dystans do własnej pracy z recytatorem, który chroni przed manierą i rutyną. W twórczości nic nie jest do końca wiadome… To jest odkrywanie nowych światów przy pomocy świadomych środków wyrazu używanych w recytacji. Patryk Pawelec to recytator- praktyk, to animator kultury w szerokim jej rozumieniu. Laureat ogólnopolskich festiwali i konkursów recytatorskich, który współpracuje z instytucjami kultury na polu animacji i promocji ruchu żywego słowa. Z racji jego młodego wieku są to doświadczenia bliskie naszym recytatorom. Była to tym cenniejsza przygoda ze słowem, że młodzi łukowscy adepci recytacji mają podobne odczucia. Dziękuję wam za odwagę i aktywność twórczą na warsztatach. Spożytkujcie tę zdobytą wiedzę i doświadczenie w waszych nowych interpretacjach.

instruktor ds. recytacji ŁOK - Sławomir Żyłka

Komentowanie wstrzymane