Ryszard Szczygieł radnym Sejmiku Wojewódzkiego

Tak jak mówiło się od dawna Ryszard Szczygieł oficjalnie został radnym Sejmiku Województwa. Oficjalne ślubowanie złożył podczas ostatniej sesji.

Ryszard Szczygieł objął mandat, który „zwolnił się” po tym jak posłem został Sławomir Skwarek. Ten na posła został wybrany, gdyż marszałkiem województwa został Jarosław Stawiarski.

Ryszard Szczygieł ostatnio pełnił funkcję sekretarza miasta, teraz, jako radny będzie pracować w Komisji Budżetowej Sejmiku, Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki oraz w Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania, w której będzie pełnił funkcję przewodniczącego. Obecnie, zaś pracuje w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku doradcy wojewody i pełnomocnika ds. samorządu.

 

Komentowanie wstrzymane