Sandomierski Indywidualny Rajd Rowerowy

Rajd odbył się 15 sierpnia 2017, swój początek miał w Łukowie (Izba por. pilot Janiny z Dowbór Muśnickich Lewandowskiej i Żołnierzy Wyklętych).

 

Miejscem docelowym były Swory. Jak podkreśla Jan Janusz Jastrzębski, celem rajdu było upamiętnienie i złożenie hołdu zamordowanym w Treblince, oraz poległym podczas Powstania Warszawskiego.

 
Podczas Sandomierskiego Indywidualnego Rajdu Rowerowego JJJ zaprezentował najnowsze swoje dzieło czyli wiersz dedykowany Donaldowi Trumpowi:

Bóg, Honor, Ojczyzna, naród i Rodzina to Twoje przesłanie,

Mówiłeś tak pięknie o św. II Pawle Janie,

I o Jego przyjacielu Ronaldzie Reganie,

Przepięknie przybliżyłeś światu Warszawskie Powstanie,

Świat się dowiedział, że wola przetrwania to jest w Lechistanie,

Że patriotyzm i obrona cywilizacji tu na pierwszym planie.

Polska Cie przyjeła jako przyjaciela i wolności brata,

który chce dobra dla niej i całego świata.

Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko to idole Twoi.

W 2017 roku Tadeusz Kościuszko w Polsce ma rok święty,

200 lat temu został na ordynanse do Jahwe przyjęty.

Cywilizacji Zachodu bronią Amerykanie i Polacy,

12 mln w USA i 38 mln w krainie nad Wisłą,

Twój przekaz patriotyczno - historyczny nie jedną łezkę wycisnął.

Potraktowałeś Pana Prezydenta rzeczpospolitej jak sobie równego,

1017 lat temu cesarz Otton III traktował jak brata B. Chrobrego.

Pokazałeś Europie, Rosji i światu całemu,

Że Polska wolna i silna droga sercu Twemu.

Swoim przemówieniem na Pl. Krasińskich Panie Prezydencie,

Zamknołeś usta wrogom Polski, jestem przekonany święcie.

Dlatego proszę Boga Jahwe, Jezusa Chrystusa i Maryję Bogurodzicę,

Aby chronili Twój Majestat i Twoją stolicę.

Komentowanie wstrzymane