Sukcesy Humanistów z Medyka

Uczennice klas humanistycznych: Kinga Burdach (IIIC) i Martyna Burdach (IC), pod kierunkiem swoich nauczycieli, osiągnęły znaczące sukcesy. Kinga uzyskała tytuł laureata XLIII Olimpiady Historycznej na etapie centralnym. Sukces ten jest ukoronowaniem trzyletniej pracy Kingi i jej nauczycieli, gdyż uczennica realizuje indywidualny program nauczania z historii. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie jest to jedyny sukces Kingi, uczennica od I klasy brała udział w Olimpiadzie Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” i za każdym razem uzyskiwała tytuł finalisty etapu wojewódzkiego.

Swoje humanistyczne pasje w IV LO im. Jana Pawła II rozwija również Martyna Burdach, która w tym roku przystąpiła do XXIX Olimpiady Filozoficznej i od razu odniosła spektakularny sukces. Uczennica uzyskała najwyższy wynik na etapie okręgowym i otrzymała rekomendację do zawodów centralnych. 22 kwietnia Martyna uzyskała tytuł finalisty Olimpiady Filozoficznej.

Jesteśmy dumni, że tacy uzdolnieni uczniowie wybierają naszą szkołę, realizują w niej z powodzeniem swoje pasje, co daje im możliwość zdobywania kolejnych sukcesów w konkursach i olimpiadach - stwierdził dyrektor IV LO im. Jana Pawła II - pan Zygmunt Zalewski.

Absolwenci Medyka z powodzeniem wybierają prestiżowe kierunki studiów na najlepszych uczelniach w Polsce. Pomagają im w tym wysokie wyniki egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie uzyskali najwyższy wynik w województwie z historii oraz najwyższy wynik indywidualny z tego przedmiotu. Należy dodać, że 6 osób z klasy humanistycznej uzyskało 100% punktów na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Źródło: IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

Komentowanie wstrzymane