Terytorialsi wspierają służby lotniskowe

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali skierowani do Portu Lotniczego Lublin do wykonywania zadań w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do zadań Terytorialsów należy wykonywanie pomiaru temperatury oraz gromadzenie i segregowanie kart lokalizacyjnych wszystkich pasażerów przylatujących do Polski.

Decyzję o zaangażowaniu Terytorialsów na lotniskach podjął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W sobotę, 14 marca br. żołnierze lubelskiej brygady OT zostali skierowani do wsparcia służby lotniskowej na Lotnisku Lublin, gdzie wykonują zadania dotyczące ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W grupie żołnierzy pracującej na lotnisku są osoby z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ratownicy medyczni. Terytorialsi do odwołania będą wykonywać pomiar temperatury oraz gromadzić i segregować karty lokalizacyjne wszystkich pasażerów przylatujących do Polski.

W sumie w całym kraju do wsparcia służb lotniskowych skierowano już ponad 300 żołnierzy WOT, głównie ratowników medycznych i żołnierzy z uprawnieniami KPP. Wsparcie będzie prowadzone na lotniskach w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie,Łodzi, Modlinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Szymanach, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Żołnierze WOT w gotowości

Na chwilę obecną 1171 żołnierzy służb medycznych WOT jest już zaangażowanych lub przebywa w 6-godzinnej gotowości do działań ograniczania skutków koronawirusa. Wśród nich jest 1096 żołnierzy z uprawnieniami KPP (kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy); 53 żołnierzy – ratowników medycznych; 22 pielęgniarzy i pielęgniarek. Aktualnie osoby te nie realizują zadań na rzecz służby zdrowia.

WOT wspiera funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policję oraz służbę lotniskową. Ponadto na terenie całego kraju żołnierze WOT objęli opieką ponad 300 kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Monitorują ich sytuację, a w razie potrzeby pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb, takich jak zakupy, czy transport.

Od środy, 18 marca br. dowództwo WOT planuje zorganizować zdalny punkt pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie, który będzie zbudowany z żołnierzy OT – psychologów z jednostek wojskowych WOT. Pomoc psychologiczna będzie udzielana poprzez bezpłatną infolinię telefoniczną oraz w formie czatu, całodobowo, w rytmie 3-zmianowym. Zespół będzie działał w Zegrzu, w przyszłości możliwe jest uruchomienie central regionalnych.

Dowódcy Brygad OT są w kontakcie z wojewodami i biorą udział w posiedzeniach Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. W celu szybszej koordynacji przedsięwzięć z ramienia dowództwa WOT zostali delegowani oficerowie łącznikowi do Ministerstwa Zdrowia. Trwa planowanie dalszego zaangażowania żołnierzy WOT.

Komentowanie wstrzymane