Turniej Tenisa Stołowego

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
 • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”

CEL:

 • wyłonienie najlepszych tenisistów w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

TERMIN I MIEJSCE:

 • 06.10.2018 r. (sobota) godz. 10.00 – Hala Sportowa przy Zespole                                            Szkolno - Przedszkolnym w Łukowie (SP Nr 1), ul. Partyzantów 15

KATEGORIE:

             I - rocznik 2006 i młodsi - dziewczęta, chłopcy

II - rocznik 2005 - 2003 - dziewczęta, chłopcy

III - rocznik 2002 - 1999 - dziewczęta, chłopcy

IV - OPEN - kobiety, mężczyźni

UCZESTNICTWO:

 • zgłoszenia zawodników do dnia 04.10.2018 r. (czwartek) do godz. 16.00 w biurze OSiR, ul. Browarna 63, pod numerem telefonu 25 798 23 89, 515 137 778
  lub e-mail: imprezy@osir.lukow.pl
 • potwierdzenie udziału w dniu zawodów w sekretariacie imprezy Hala Sportowa                  przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym (SP Nr 1) w Łukowie, ul. Partyzantów 15,
  w godz. 8.30 – 9.45;
 • zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na jasnych spodach;
 • zawodnicy przynoszą ze sobą rakietki;
 • wpisowe w kategorii IV – 10,00 zł.

ZASADY GRY:

 • turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym lub rosyjskim                                                (w zależności od ilości zgłoszeń w danej kategorii)

NAGRODY:

 • miejsce I – puchar Burmistrza
 • miejsce I – III – dyplomy, nagrody niespodzianki

UWAGI KOŃCOWE:

 • obowiązują przepisy kodeksu Polskiego Związku Tenisa Stołowego
 • sprawy sporne będzie rozstrzygał sędzia turnieju zgodnie z kodeksem PZTS
 • zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt
 • Uczestnik/ opiekun zawodów zgadza się na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość/szkoła/klub. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    
 • Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje:

 

Biuro OSiR, ul. Browarna 63, tel. 25/798 23 89, 515 137 778

www.osir.lukow.pl; e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

Komentowanie wstrzymane