Tydzień miediacji

16 października rozpoczyna się tydzień mediacji. Od 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi szerokie działania, mające na celu przybliżenie wiedzy na temat rozwiązań konfliktów drogą mediacji.
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych „negocjacji” prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg rozmów, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.
Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku postanowiło zaangażować się w szczególny sposób w promocję mediacji w środowisku szkolnym, mówić o niej w kontekście edukacji prawnej.
To szkoła jest miejscem gdzie występuje najwięcej konfliktów. Najczęściej problemem występującym w szkołach jest agresja.
Z badań wynika, że prawie co drugi uczeń deklaruje, iż był ofiarą różnego rodzaju zachowań agresywnych. Do najczęstszych należą: rozpowszechnianie kłamstw na jego temat i obrażanie słowne (odpowiednio 43% i 53%) oraz umyślne potrącenia i przewrócenia (po 44%). Zdarzają się także poważniejsze czyny – zabór siłą jakichś przedmiotów (23%), pobicie przez kolegę lub koleżankę (26%), zmuszanie do upokarzających czynności (3%) oraz zmuszanie do zrobienia czegoś, na co nie miało się ochoty (18%). Warto też odnotować, że porównując wcześniejsze lata okazuje się, iż liczba czynów agresywnych jest wyższa, choć wzrost ten nie był duży.

Często w szkole konflikty „rozwiązywane”są metodą siłową...Właśnie, rozwiązywane czy pogłębiane?
Szkolne spory nie są z reguły takie jakie znamy z życia dorosłego. Ważne jest jednak to, że młodzież ma szanse poznać formy rozwiązywania konfliktów w zalążku jego powstania. Może to mieć pozytywne konsekwencje w dorosłym życiu.
Mediatorzy często podkreślają, że szkolne spory są rozstrzygane a nie rozwiązywane.

Telewizja Magnes włącza się w promocję mediacji jako pozytywnej formy rozwiązywania konfliktów. W paśmie telewizyjnym emitowany jest spot, przygotowany specjalnie do promocji mediacji.
Więcej informacji można znaleźć na ministerialnej stronie www.mediacja.gov.pl

Komentowanie wstrzymane