UCZEŃ ROLNIKA LAUREATEM ETAPU CENTRALNEGO IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „BLIŻEJ PSZCZÓŁ”

28 maja 2020 roku odbył się online etap centralny „IV Ogólnopolskiego Konkursu Bliżej pszczół organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Bartłomiej Szewczyk uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu zajął II miejsce uzyskując tytuł laureata i indeks na kierunek architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz nagrody.
Przypominamy również, że Bartek w roku szkolnym 2019/2020 został Liderem Programu Wiedzy i Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Lublinie i otrzymał stypendium. 14 miejsce w tym konkursie zajął uczeń tej samej klasy Kamil Lasota. Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursu jest pani Renata Wawryniuk.

Komentowanie wstrzymane