Uczniowie Rzemieślnika w sejmie

8 lutego 2017 r. uczniowie Gimnazjum Rzemieślniczego i Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Łukowie odwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pięćdziesięciu uczniów mogło obejrzeć niektóre sale Sejmu, przyjrzeć się obradom posłów i poznać fakty z historii polskiego parlamentaryzmu. Przedstawicielka Biura Komunikacji Społecznej w ciekawy sposób przybliżyła młodym ludziom skomplikowane dzieje polskiego sejmu i oprowadziła po najciekawszych miejscach tego niezwykłego gmachu. Niecodzienną lekcję wiedzy obywatelskiej uczniowie zawdzięczają posłowi na Sejm z Ziemi Łukowskiej, panu Krzysztofowi Głuchowskiemu, który nie tylko zaprosił ich do przyjazdu ale również towarzyszył  w czasie całego pobytu i gościł na wspólnym obiedzie w poselskiej restauracji.
Wycieczkę zorganizował Pan Kazimierz Mamiński przy współudziale dyrektora biura poselskiego posła RP K. Głuchowskiego w Łukowie, Pana Andrzeja Komorowskiego.
Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki nowej uchwale Prezydium Sejmu, która umożliwia posłom zorganizowanie raz w roku zwiedzania Sejmu przez grupę wycieczkową młodzieży, finansowanego z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu.


Uczniowie poczuli się tym bardziej wyróżnieni, że w trakcie obrad posłów, prowadząca sesję, pani wicemarszałek Kidawa-Błońska oficjalnie powitała młodych obywateli i ich opiekunów.
Ta niezwykle pouczająca i atrakcyjna wyprawa to kolejny przejaw współpracy posła Krzysztofa Głuchowskiego z naszą szkołą. Dziękujemy.

Komentowanie wstrzymane