Uwaga! Praca! Ale tylko dla Polaka!

Praca szuka Człowieka! A dokładniej Urząd Miasta Łuków poszukuje osoby na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji. Możesz nie znać języków obcych ale musisz być obywatelem naszego kraju.

Poszukiwany/poszukiwana na to stanowisku musi przede wszystkim posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych. Kandydat nie może być karany oraz musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wymagane od pretendenta wykształcenie to wyższe: inżynierskie budowlane lub inne inżynierskie techniczne. To wymagania niezbędne.

Są jeszcze dodatkowe. Mile widziane będą uprawnienie budowlane, znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych. Jeśli aspirant zorientowany jest w Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawie o finansach publicznych, ustawie dotyczącej Prawa zamówień publicznych oraz nie jest mu obca ustawa o dostępie do informacji publicznej to świetnie. Przyda się jeszcze znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i oczywiście obowiązkowo ustawa dotycząca Prawa budowlanego. Orientacja w obsłudze komputera oraz programów biurowych też się przyda, np. umiejętność kosztorysowania robót i weryfikacji kosztorysów, jak również umiejętność analizowania dokumentacji technicznej- projektów budowlanych.

Wiele i niewiele, ale jak wiele otrzyma urzędnik na tym stanowisku? Poza satysfakcją jaką da mu praca dostanie też pensję. Wynagrodzenie zasadnicze dla tego stanowiska wynosi od 1920 zł do 6700 zł brutto. Do tego dodany zostanie dodatek za wysługę lat w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten naliczany jest po 1% za każdy rok poczynając od 5 lat stażu pracy.

Dokumenty aplikacyjne kandydaci składać mogą do 21 stycznia w siedzibie Urzędu Miasta, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres urzędu. Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie Urzędu Miasta Łuków.

Komentowanie wstrzymane