W Poznaniu zakończyła się X Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Wśród finalistów uczeń Reymonta.

W organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu olimpiadzie wzięło udział 8745 uczniów z 284 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do finału dotarło 62 uczestników reprezentujących 46 szkół z całej Polski. Wśród nich znalazł się uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie – Michał Nurzyński, uzyskując tym samym tytuł finalisty.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz pierwszy zorganizowana została w 2008 roku. Jej celem jest rozbudzenie zainteresowania branżą TSL, wpływ na kształcenie przyszłej kadry logistycznej oraz pomoc w ocenie programów nauczania w szkołach średnich i policealnych. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej,
których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Komentowanie wstrzymane