Wizyta Szwdzkiej gwardii Krajowej na Poligonie w Nowej Dębie

Hemvärnet (w dosłownym tłumaczeniu obrona domu) istnieje od 1940 roku i jest oddzielnym rodzajem wojsk w Siłach Zbrojnych Szwecji, podlegającym bezpośrednio Naczelnemu Dowódcy. Formacja pełni funkcję wyspecjalizowanego elementu rezerwy mobilizacyjnej wojsk operacyjnych.
Misją Gwardii Krajowej (GK) w czasie pokoju jest pomoc w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także udzielaniu wszechstronnej pomocy społeczeństwu w przypadkach ciężkich sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe itp. W czasie wojny głównym zdaniem Gwardii Krajowej jest ochrona i obrona infrastruktury i obiektów istotnych dla obronności państwa, takich jak systemy dowodzenia i łączności, ważne instalacje na lotniskach i w bazach morskich, składy amunicji i innych materiałów wojennych.
GK liczy 50 tys. żołnierzy, z czego 28 tys. stanowią żołnierze zawodowi i kontraktowi (ochotnicy), zdolni do natychmiastowego stawiennictwa w macierzystych jednostkach. Pozostałe 22 tys. żołnierzy, czyli ponad 40% całości Sił Zbrojnych to obrona terytorialna, która prowadzić aktywne szkolenie także w czasie pokoju.
Podstawowym samodzielnym modułem bojowym Gwardii Krajowej jest batalion działający na poziomie hrabstwa (odpowiednik polskiego województwa, w Szwecji jest ich 21). W każdym batalionie jest co najmniej jeden pluton alarmowy, wysokiej gotowości bojowej, który jest bardzo dobrze wyszkolony i wyposażony.
Szkolenie wojsk GK, odbywa się w cyklach rocznych, od szkolenia pojedynczego żołnierza, przez szkolenie drużyny, plutonu, kompanii i batalionu. Sztaby batalionów sprawdzane są co drugi rok w ramach specjalnych ćwiczenia tzw. gier wojennych. W szkoleniu żołnierzy GK bardzo ważną rolę odgrywają tzw. Grupy Szkoleniowe, które składają się z zespołu oficerów zawodowych i pracowników cywilnych zajmujący się wyłącznie szkoleniem i szeroko rozumianą opieką nad batalionami GK. Bardzo ważną rolę w szkoleniu żołnierzy pełnią organizacje proobronne, które są umiejscowione w Systemie Obronnym Szwecji.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Komentowanie wstrzymane