Wypełnij ankietę o mieście

Miasto Łuków czyni starania, by poprawić warunki życia mieszkańców i doskonalić jakość oferowanych im usług. Skierowana do Państwa ankieta umożliwi władzom samorządowym poznanie poglądów mieszkańców Łukowa na temat codziennego życia w mieście i oferty usług świadczonych przez miejskie jednostki. Uzyskana w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana do planowana rozwoju naszego miasta.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Państwa odpowiedzi są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Na chwilę obecną do magistratu wpłynęło kilkaset odpowiedzi od mieszkańców. Zależy nam jednak, aby do Urzędu Miasta wróciła jak największa liczba rozdanych ankiet. Tylko wtedy będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. Z góry dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.

>>ANKIETA<<

Komentowanie wstrzymane