XXIII sesja Rady Powiatu Łukowskiego już 29 marca

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Powiatu Łukowskiego, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łukowskiego w 2016 roku.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu Łukowskiego w 2016 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”.
9. Informacja o działaniach z zakresu profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Łukowskiego w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.
10. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łukowskiego za lata 2014-2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łukowskiego na lata 2017 – 2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania przez niepubliczne szkoły, ośrodki i placówki oświatowe działające na terenie Powiatu Łukowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łukowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2017 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad.

Komentowanie wstrzymane