Tak było #25 – Bitwa pod Stoczkiem Łukowskim

„Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”. O godzinie 18:00 29 listopada 1830 roku słowa te padły z ust podporucznika Piotra Wysockiego. Chwila ta uważana jest za dokładny moment wybuchu powstania listopadowego.

Komentowanie wstrzymane