Jubileusz 50-lecia Szkoły Medycznej w Łukowie

Szkoła Medyczna w Łukowie istnieje już 50 lat. Jej historia rozpoczęła się od Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, poprzez Liceum Medyczne, następnie Zespół Szkół Medycznych, do istniejącego obecnie Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.

 

W dniach 4 i 5 października 2013 roku odbyły się Uroczystości Jubileuszowe obchodów 50 – lecia Szkoły, zorganizowane przez Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, które  kontynuuje tradycję szkoły medycznej i kultywuje pamięć o jej historii.

 

Rozpoczęła je Msza Święta w Kościele p.w. Św. Brata Alberta w Łukowie, koncelebrowana przez proboszcza tejże parafii – ks. Kanonika Bogusława Bolesta oraz ks. Sylwestra Anusiewicza – Kapelana służby zdrowia. We wspólnej modlitwie dziękczynno – błagalnej w intencji szkoły, uczestniczyła Dyrekcja szkoły, Absolwenci, zaproszeni Goście oraz nauczyciele i uczniowie MSZ w Łukowie.

 

O godz. 13.30, w budynku Medycznego Studium Zawodowego, rozpoczęła się główna uroczystość jubileuszowa. Wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe Szkół: Liceum Medycznego,  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II oraz Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie. Otwarcia uroczystości dokonała Dyrektor MSZ – mgr Anna Sołtyszewska, która powitała Absolwentów, Gości oraz społeczność szkolną. Wśród zaproszonych byli m.in. Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (absolwentka Liceum Medycznego), Hanna Posiadała - Przewodnicząca Okręgowych Izb Pielęgniarskich Okręgu Siedleckiego (absolwentka Liceum Medycznego), Krzysztof Głuchowski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Marek Sikora - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu oraz przedstawiciele lokalnych władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. W uroczystości wzięła udział również delegacja kuratorium oświaty, dyrektorzy policealnych szkół medycznych i kolegiów województwa lubelskiego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu oraz przedstawiciele licznych instytucji współpracujących ze szkołą.

 

W dalszej części uroczystości, przedstawiona została w zarysie historia szkoły. Odbyła się projekcja filmu „Medyk – nasza szkoła” zawierającego m.in. wypowiedzi byłych dyrektorów szkoły – p. Władysławy Bułtowicz i p. Longiny Król oraz barwne wspomnienia absolwentek.

 

Po omówieniu sukcesów absolwentów, zostały wręczone pamiątkowe medale, odznaczenia i podziękowania. Dyrektor szkoły – mgr Anna Sołtyszewska odebrała z rąk p. Marka Sikory i p. Krzysztofa Głuchowskiego Dyplom Uznania dla szkoły od Zarządu Województwa Lubelskiego. Wyróżnienia za wieloletnią pracę na rzecz szkoły otrzymały od Marszałka Województwa Lubelskiego: p. Longina Król – Dyrektor Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego, p. Hanna Szyndler - Kierownik Internatu, pracownicy administracji – p. Krystyna Żach i p. Ewa Witek.

 

Z okazji jubileuszu szkoła ufundowała pamiątkowe medale osobom szczególnie zasłużonym w pracę na rzecz jej rozwoju. Otrzymali je: byli dyrektorzy szkoły – p.Władysława Bułtowicz, p. Krystyna Pacocha, p. Longina Król, p. Eliza Giza, była kierownik szkolenia praktycznego – p. Bożena Jędrzejkowska, była kierownik internatu p. Jolanta Laskowska oraz obecnie pełniąca tę funkcję p. Hanna Szyndler, emerytowani pracownicy administracji – p. Michalina Kurowska i p. Anna Chruściel oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą. Wręczone zostały również okolicznościowe podziękowania dla emerytowanych nauczycieli szkoły.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrali Goście oraz Absolwenci. Jako pierwsza wspomnieniami z czasów nauki szkolnej podzieliła się p. Elżbieta Seredyn. Powiedziała ona m.in.: „Szczególne podziękowania pragnę wyrazić za to, że dzięki nauce w Naszym Studium zdobyłam niezbędną wiedzę oraz mogłam wypracować postawę, która pomogła mi przy pracy z zawodzie, kształtując jednocześnie moją osobowość, dodając charakteru w budowaniu drogi zawodowej. Teraz mogę być dumna ze swoich osiągnięć i stać przed Wami jako Minister Pracy i Polityki Społecznej”.

 

Następnie słowa uznania dla szkoły oraz listy gratulacyjne przekazali: Przewodnicząca Okręgowych Izb Pielęgniarskich Okręgu Siedleckiego, przedstawiciele władz oświatowych, władz powiatu łukowskiego i miasta Łuków, dyrektorzy policealnych szkół medycznych i kolegiów województwa lubelskiego, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą. Szczególnie wzruszające były podziękowania absolwentów skierowane do wychowawców i nauczycieli.

 

Ostatnią częścią uroczystości był koncert dedykowany gościom, przygotowany przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II pod kierunkiem p. mgr Agnieszki Kopeć.

 

Od godz. 19.00 rozpoczęła się uroczysta kolacja, w której wzięli udział absolwenci szkoły, dyrekcja oraz grono pedagogiczne. Był czas na rozmowy, wspomnienia, wspólne śpiewy i tańce, które trwały aż do „białego rana”.

 

W sobotę 5 października Absolwenci odwiedzili groby swoich nauczycieli oraz koleżanek i kolegów na łukowskim cmentarzu, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Od godz. 11.00 w budynku szkoły miały miejsce spotkania klasowe. Przebiegały one w bardzo serdecznej atmosferze. Absolwenci wraz ze swoimi wychowawcami oglądali kroniki szkoły oraz kroniki poszczególnych klas, wspominali czasy nauki w szkole medycznej.

 

Z okazji Jubileuszu wydana została publikacja pt. „Szkoła medyczna w Łukowie 1963 – 2013”, przedstawiająca dzieje szkoły, jej osiągnięcia, pracę uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Książka zawiera m.in. listy absolwentów, nauczycieli oraz pracowników szkoły od roku 1963.

 

Anna Wiąckiewicz, Barbara Frankowska, Katarzyna Dołęga