Poszukiwana: Viktoryia Stralkouskaya

Poszukiwana: Viktoryia Stralkouskaya
Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na podstawie listu
gończego sygn. akt II K 942/12 wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
poszukuje:
Viktoryia Stralkouskaya, c. Dmitri i Andżelika
ur. 14.09.1993 r.
zamieszkała Republika Białorusi, Brześć, ul. Soworowa 96/2
Wymieniona poszukiwana jest do odbycia:
kary pozbawienia wolności w wymiarze 13 dni za czyny z art. 279 § 1 Kodeksu karnego


-- -- -- --
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca
pobytu i zatrzymania poszukiwanej proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym
Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Pl. Wojska Polskiego 23, tel. (83) 344-
82-70 lub z numerem alarmowym najbliższej jednostki Policji: 997 (112).
Informuję, że organ zarządzający poszukiwania wyraził zgodę na umieszczenie informacji
o prowadzonych poszukiwaniach oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanej na stronach internetowych
i w środkach masowego przekazu.
Źródło: KMP Biała Podlaska

Komentowanie wstrzymane