Poszukiwani

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanych proszone są o kontakt z Komendą  Miejską Policji
w  Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23a , 21 – 500 Biała Podlaska , tel. 0 83  344-81-96   lub  nr alarmowy  997  najbliższej  jednostki  policji

Organ zarządzający poszukiwania wyraził zgodę na umieszczenie informacji o prowadzonych poszukiwaniach oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanych na stronach internetowych oraz w dostępnych środkach masowego przekazu.

 

Beata Winnicka-Aleksandrowicz

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej  na podstawie listu  gończego  sygn. akt   II W 687/13  wydanego przez  Sąd Rejonowy w  Białej  Podlaskiej poszukuje:

Beata Winnicka-Aleksandrowicz
c. Henryka, Danuty
ur. 20.03.1967r.
zam. 21-500 Biała Podlaska ul. Barwinkowa 34

Wymieniona poszukiwana jest do odbycia:
kara pozbawienia wolności w wymiarze 4 dni lub grzywna 400 zł za  czyny z art. 57§1 kks

 

Bojar Daniel

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej  na podstawie listu gończego sygn. akt II K 455/13 z dnia 09/10/2014r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń poszukuje:

Bojar Daniel
s. Stanisław, Anna zd. Sałamacha,
ur. 29.02.1988r.
zam. Biała Podlaska, ul. Brzeska 89

Rysopis:
Wzrost 166 -170cm, waga 50 – 69kg, włosy krótkie, ciemne

Wymieniony poszukiwany jest do odbycia:
Kary 60 (sześćdziesiąt) dni pozbawienia wolności za czyn z art.62 ust. 1 w zw. z art.62 ust.3 Ustawy z 29/07/2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii, art. 35§ 1 kk

 

Demianiuk Piotr

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej  na podstawie listu gończego sygn. akt VII K 949/08 z dnia 27/07/2016r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń poszukuje:

Demianiuk Piotr,
s. Kazimierz, Alicja zd. Jóźwik,
ur. 09.11.1987r.
zam. Biała Podlaska, ul. Łukaszyńska 43/26

Wymieniony poszukiwany jest do odbycia:
bezwzględnej kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jeden) rok 6 (sześć) miesięcy za czyn z art.278 § 1 kk

 

Gosek Bernard Maciej

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej  na podstawie Listów Gończych:

sygn. akt IIII K 1123/99 z dnia 31/12/2012r. Wydany przez Sąd Rejonowy Lublin -Zachód w Lublinie III Wydział Karny
sygn. akt. IX K 1130/01 z dnia 07/10/2013r. Wydany przez Sąd Rejonowy Lublin -Zachód w Lublinie IX wydział Karny Sekcja wykonywania Orzeczeń
sygn. Akt. IV K 1634/01 z dnia 28/11/2013r. Wydany przez Sąd Rejonowy Lublin -Zachód w Lublinie Sekcja wykonywania Orzeczeń IV Wydziału Karnego
poszukuje:

Gosek Bernard Maciej
s. Tadeusz, Maria zd. Nagajew,
ur. 27.09.1971r.
zam. Biała Podlaska, ul. Okopowa 3a/5

Rysopis:
Wzrost 181 -185cm, waga : 70 -89 kg, włosy krótkie, ciemne

Wymieniony poszukiwany jest do odbycia:
Kara łączna w wymiarze  3 (trzy) lata 6 (sześć) miesięcy 37 (trzydzieści siedem) dni bezwzględnej kary pozbawienia wolności za czyny z art. 286§1 kk oraz art. 294§1kk

Komentowanie wstrzymane