Poszukiwany: Melkanian Tsihran

Poszukiwany: Melkanian Tsihran
Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na podstawie listu
gończego sygn. akt II K 3/13 wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej poszukuje:
Melkanian Tsihran, s. Keroglev i Anna
ur. 16.07.1966 r.
zamieszkały Republika Białorusi, Lida, ul. Nowickaja 1/41
Wymieniony poszukiwany jest do odbycia:
kary pozbawienia wolności w wymiarze 140 dni za czyny z art. 86 § 4 Kodeksu karnego
skarbowego.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca
pobytu i zatrzymania poszukiwanego proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym
Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Pl. Wojska Polskiego 23, tel. (83) 344-
82-70 lub z numerem alarmowym najbliższej jednostki Policji: 997 (112).
Informuję, że organ zarządzający poszukiwania wyraził zgodę na umieszczenie informacji
o prowadzonych poszukiwaniach oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanego na stronach
internetowych i w środkach masowego przekazu.

Źródło: KMP Biała Podlaska

Komentowanie wstrzymane