Łukowskie szkoły w rankingu „Perspektywy”

I liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie zostało najlepszą szkołą z powiatu łukowskiego w rankingu Perspektywy. Tak jak co roku opublikowano prestiżowy ranking szkół średnich w Polsce.

Miesięcznik Perspektywy od wielu lat przygotowuje Ranking Liceów i Ranking Techników. Każdego roku setki tysięcy uczniów czeka na ten dzień, aby porównać licea i technika w całej Polsce oraz w swoim mieście.

Najlepszą szkołą z Lubelszczyzny okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, które zajęło 25 miejsce w rankingu ogólnopolskim.

Najlepszą szkołą z powiatu łukowskiego tak jak co roku okazało się I L.O. im. Tadeusza Kościuszki. „Kościuszka” zajęła 20 miejsce w województwie, a 342 w rankingu ogólnopolskim.

Niewiele niższą pozycję zajęło IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. „Medyk” zajął 23 miejsce w województwie i 366 w kraju.

W rankingu wśród techników najwyżej został sklasyfikowany „Rolnik”. W zestawieniu ogólnopolskim zajął 283 miejsce ( w wojewódzkim 18). W pierwszej 50. w województwie lubelskim uplasowało się również Technikum nr 2 im. A. Świętochowskiego. Ta szkoła zajęła 43 miejsce.

Ranking „Perspektywy” powstaje w połączeniu różnych kryteriów. Głównym czynnikiem są sukcesy szkół w olimpiadach, a w przypadku techników również egzaminów zawodowych.

Dodatkowo tworzony jest również ranking dotyczący szkół wyższych. Opublikowany jest co roku w maju.

Pełen ranking dostępny jest na stronie www.perspektywy.pl

Komentowanie wstrzymane