Zakończyła się kolejna edycja programu “Bezpieczna Kobieta”

Zakończyła się 16. edycja programu prewencyjnego „Kobieta Bezpieczna”. Kobiety, które brały udział w tym programie otrzymały od organizatorów drobne upominki oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie programu.

Uroczyste zakończenie szesnastej edycji programu prewencyjnego „Kobieta bezpieczna” odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. Edycje tą ukończyły kolejne już mieszkanki powiatu łukowskiego. Podczas spotkania Panie otrzymały z rąk Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Dariusza Zdanikowskiego certyfikaty potwierdzające ukończenie programu.

Celem programu „Kobieta Bezpieczna” jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet, przełamanie obojętności na przemoc i agresję oraz promocja zdrowego trybu życia. Jego uczestniczki brały udział w zajęciach z zakresu psychologii, prewencji kryminalnej, prawa, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego, praktycznych metod i sposobów samoobrony. Podczas prowadzonych zajęć Panie miały możliwość spotkania z psychologiem, prawnikiem, ratownikiem medycznym i wodnym, specjalistą ds. prewencji oraz licencjonowanym trenerem samoobrony. Z uczestniczkami zajęć spotkali się również policjanci realizujący założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którzy opowiedzieli o możliwości rozwiązywania lokalnych problemów trapiących Panie z naszego miasta.
Od organizatorów przedsięwzięcia - Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie Marka Żurawskiego, Pani Agnieszki Borek oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie nadkom. Dariusza Zdanikowskiego Panie otrzymały drobne upominki.

Komentowanie wstrzymane